Liên hệ chúng tôi

Sử dụng biểu mẫu này để liên lạc

Bằng cách chọn hộp, bạn đồng ý chọn tham gia mạng liên lạc của chúng tôi. Chúng bao gồm các thông báo mạng và bản tin. Bạn có thể quản lý đăng ký của mình bằng cách đăng nhập vào Chính sách quyền riêng tư của mình.

Các cách khác để liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ: [email protected]

Quan hệ đối tác: https://t.me/teambaccarat

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào hoặc muốn nói chuyện với đại diện hỗ trợ của iGambler, chúng tôi luôn sẵn sàng trò chuyện trực tiếp.