REGULAMIN

PRZYJĘCIE

Dalsze Warunki („Warunki” lub „Warunki”) ustanawiają prawnie obowiązujące porozumienie między Tobą a nami w zakresie korzystania przez Ciebie z naszych kreacji, usług i strony internetowej www.baccarat.team („Strona internetowa” lub „ Usługi“). Dlatego konieczne jest zwrócenie uwagi na szczegóły podczas uważnego czytania niniejszych warunków.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem (można go nazwać poniżej) przed skorzystaniem ze strony internetowej baccarat.team, wraz ze wszystkimi jej subdomenami, a także wszystkimi zlokalizowanymi wersjami domen i subdomen witryny przetłumaczonymi na inne dostępne języki. Faktyczne korzystanie ze strony internetowej potwierdza Twoją zgodę z. Uzyskując dostęp do usług baccarat.team i korzystając z nich, Użytkownik musi przestrzegać tych zasad i Polityki prywatności oraz potwierdza, że rozumie i będzie postępować zgodnie z nimi oraz Polityką prywatności regulującą zasady baccarat.team. Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek z tych części, nie przeglądaj i nie korzystaj z naszej strony internetowej.

TWÓJ WIEK MUSI MIEĆ POWYŻEJ 18 LAT, JEŚLI CHCESZ KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY.

ZAKRES USŁUG

Baccarat.team zapewnia zrozumiałe materiały, mapy analogii i wiedzę o licznych usługach i kreacjach, którymi się interesujesz („Usługa”). Dajemy Ci dostęp do odpowiednich map i wykresów danych i analogii, obejmujących bez żadnych ograniczeń Treści Generowane przez Użytkownika (jak wyjaśniono poniżej), Witryny lub Linki Osób Trzecich (jak wyjaśniono poniżej), a także wszelkie materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne materiały zabezpieczone prawem, obejmujące m.in. teksty, artykuły, recenzje, logotypy, przyciski, zdjęcia, filmy, grafiki, nagrania muzyczne i dźwiękowe przekazane przez nas, CIEBIE, innych odwiedzających lub osoby trzecie, eksponowane w ramach serwisu, jego subdomen , a także wszystkie zlokalizowane wersje domen i łącznie określane jako „Treść”). Baccarat.team jest oficjalnym właścicielem i twórcą Witryny, jej subdomen oraz Usług.

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: TREŚĆ, STRONA INTERNETOWA I USŁUGI ORAZ WSZELKIE ICH CZĘŚCI LUB FUNKCJE SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ”. PRACOWNICY, KIEROWNICY, WSPÓLNICY, AKCJONARIUSZE I PRZEDSTAWICIELE STRONY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ZAKŁÓCENIA LUB ZAKŁÓCENIA W DZIAŁANIU STRONY, KTÓRE SPOWODOWAŁY UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH, ZYSKÓW LUB INNYCH STRAT FINANSOWYCH W ZWIĄZKU Z ROZWIĄZANIEM STRATY , PETYCJE, DZIAŁANIA LUB INNE ZDARZENIA WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW I JEJ JURYSDYKCJI, W TYM W WYNIKU NAWIGACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ, JEJ KORZYSTANIA, DOSTĘPU DO JAKICHKOLWIEK ICH PLIKÓW LUB CZĘŚCI, A TAKŻE W WYNIKU JAKICHKOLWIEK PRAW DOSTARCZONE PRZEZ NIMI, NAWET JEŚLI ZESPOŁ SERWISU ZOSTAŁ POINFORMOWANY O TAKICH POTENCJALNYCH SZKODACH, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY TAKIE ZDARZENIE LUB BŁĄD WYSTĄPIŁY W WYNIKU ATAKÓW NA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ LUB INNĄ, CZY NA PODSTAWIE PRAW ZANIEDBANIE, NARUSZENIE ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH LUB WYNIKAŁY Z – W PRZYPADKU PODOBNYCH ZDARZEŃ LUB SYTUACJI LUB NIE. NIE WSPIERAMY, NIE POLECAMY ANI W ŻADNY SPOSÓB NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WYNIKI, DECYZJE I DZIAŁANIA, KTÓRE PODEJMOWAŁY LUB NIE ZOSTAŁY PODJĘTE NA PODSTAWIE TREŚCI WYŚWIETLANYCH NA STRONIE ANI NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. WSZELKIE STRATY, OBRAŻENIA LUB SZKODY WYSTĄPIONE W WYNIKU LUB W ODNIESIENIU DO TAKICH DZIAŁAŃ I TREŚCI.

KORZYSTANIE Z SERWISU I USŁUG

Witryna, Usługi i Treści są prezentowane wyłącznie do użytku indywidualnego i non-profit; Baccarat.team nie ma intencji wykraczających poza Twój system prawny. Niniejszym oświadczasz, gwarantujesz i zgadzasz się zagwarantować, że korzystanie z usług świadczonych przez Witrynę jest zgodne z obowiązującym prawem i przepisami obowiązującymi w Twojej jurysdykcji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne korzystanie z usług oferowanych przez strony. Wszelkie komentarze, posty i komentarze przesłane do Witryny (określane jako „Treści generowane przez użytkowników”), wszystko to jest na Twoją odpowiedzialność. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie swoje działania, które naruszają lub mogą być racjonalnie interpretowane jako ich naruszenie. Nie możesz korzystać z Serwisu w sposób, który zakłócałby korzystanie z Serwisu innym użytkownikom lub osobom. Zastrzegamy sobie prawo do zbadania wszelkich naruszeń lub domniemanych naruszeń oraz do zgłaszania wszelkich naruszeń lub domniemanych naruszeń organom ścigania. Możemy uniemożliwić Ci korzystanie z Witryny, jeśli dowiemy się o jakichkolwiek działaniach, które naruszają lub są racjonalnie interpretowane jako ich naruszenie. Możemy również ograniczyć korzystanie z Witryny z dowolnego innego powodu i zachować prawo do zakończenia korzystania z Witryny według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia, publikowania, wyświetlania lub przesyłania jakichkolwiek treści przesłanych do Witryny przez Ciebie. Nie ponosimy odpowiedzialności za przechowywanie lub utrzymywanie jakichkolwiek Treści przesłanych lub opublikowanych na Baccarat.team (w tym Treści generowanych przez użytkowników) i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie w przechowywaniu lub utrzymywaniu takich treści. Jeśli ma to zastosowanie, należy dokładnie zapoznać się z Warunkami użytkowania i Polityką prywatności odpowiednich witryn hazardowych/kasynów, aby upewnić się, że możesz korzystać z ich usług oraz przestrzegać obowiązujących wymagań i ograniczeń (np. mieszkańcy niektórych krajów nie mogą korzystać z takich usług operatora).

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH I POLITYKA TREŚCI

Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu mają na celu ochronę interesów Serwisu oraz praw osób trzecich w odniesieniu do treści Serwisu. Ponadto wszyscy właściciele praw autorskich mogą swobodnie wykonywać swoje prawa określone w niniejszym dokumencie według własnego uznania. Serwis zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne materiały prawnie chronione. Baccarat.team posiada wyłączne prawa do własności intelektualnej zespołu Serwisu, w tym między innymi do logo, znaków towarowych i tekstów publikowanych w Serwisie. Logo i znaki towarowe kasyn online, dostawców oprogramowania hazardowego i dostawców usług płatniczych podlegają prawom własności intelektualnej odpowiednich operatorów kasyn online, dostawców oprogramowania hazardowego i usług płatniczych. Te logo i znaki towarowe publikujemy w Witrynie wyłącznie w celu odniesienia się do usług świadczonych przez ich odpowiednich właścicieli znaków towarowych zgodnie z nominalnym dozwolonym użytkiem. Użytkownikom nie wolno modyfikować, publikować, przekazywać osobom trzecim, brać udziału w sprzedaży lub cesji, tworzyć produktów pochodnych lub w inny sposób wykorzystywać, w całości lub w części, wyłącznej zawartości Witryny. Żadne materiały pobierane z Serwisu lub dostępne w Serwisie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, przekazywane osobom trzecim, publikowane lub w inny sposób wykorzystywane w celach komercyjnych bez pisemnej zgody pracowników, przedstawicieli Serwisu lub innych prawnych właścicieli praw wyłącznych, z wyjątkiem w przypadkach odmiennie przewidzianych przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone przez jakikolwiek opublikowany komentarz, Treść lub Treści generowane przez użytkownika w Witrynie, skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected] lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, znajdującego się na naszej stronie kontaktowej, a my niezwłocznie zbada sprawę. Przyjmujesz do wiadomości, że Witryna służy wyłącznie do celów informacyjnych i redakcyjnych i może zawierać Treści, które uważasz lub uważasz za nieodpowiednie. Dokładamy wszelkich starań, aby aktywnie monitorować Witrynę i wszelkie Treści przesyłane lub przeglądane w Witrynie. Nie popieramy ani nie wspieramy żadnych Treści, które są przesyłane do Witryny (ani przez Ciebie, nas, zewnętrznych dostawców treści lub innych użytkowników). Oświadczasz i gwarantujesz, że masz wszelkie prawa, uprawnienia i uprawnienia niezbędne do przesyłania treści do Witryny. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przeglądania lub usuwania wszelkich Treści generowanych przez użytkowników przesłanych do Witryny przez Ciebie lub innych użytkowników według naszego wyłącznego uznania.

LINKI DO STRON TRZECICH

Witryna, Usługa i Treść będą zawierać łącza do innych zewnętrznych witryn i usług zarządzanych przez osoby trzecie („Witryny Osób Trzecich”), a także opinie i komentarze dotyczące Witryn Osób Trzecich. Serwis nie wpływa na zawartość takich innych serwisów internetowych i nie odpowiada za treści lub usługi świadczone przez serwisy zewnętrzne. Zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie wszystkich warunków korzystania z zewnętrznych witryn internetowych przed skorzystaniem z ich usług. Niniejsze Warunki dotyczą wyłącznie Serwisu i jego usług. Możemy zarabiać prowizje za pośrednictwem programów partnerskich obsługiwanych przez Strony Internetowe Osób Trzecich. Nasze członkostwo w jakimkolwiek programie afiliacyjnym zarządzanym przez Witryny Osób Trzecich nie oznacza zgody na takie Witryny Osób Trzecich.

NIELETNI

Tylko pełnoletni gracze (w wieku co najmniej 18 lat) i gracze, którzy osiągnęli pełnoletność w jurysdykcji miejsca zamieszkania, która daje im prawo do udziału w grach hazardowych online, mogą grać na stronie internetowej.

Firma zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do gracza o dokumenty niezbędne do udowodnienia wieku i ograniczenia dostępu do Witryny i Usługi lub zawieszenia Konta gracza dla tych graczy, którzy nie spełniają tego wymogu.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dowiedzenie się i upewnienie się, że nie naruszasz żadnych praw mających zastosowanie do Ciebie, biorąc udział w grach. Depozyty na prawdziwe pieniądze i hazard na prawdziwe pieniądze podlegają prawu obowiązującemu w Twoim kraju, a Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH BACCARAT.TEAM, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH NIEOGRANICZONYCH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI RYNKOWEJ, WAŻNOŚCI OKREŚLONEGO CELU I NON. WCHODZĄC DO WITRYNY, UŻYTKOWNICY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE ROZUMIEJĄ I BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ PODEJMUJĄ WSZELKIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I RYZYKO, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIE SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA, WADY, NIESTABILNE LUB ZAKŁÓCONE POŁĄCZENIE INTERNETOWE ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE BŁĘDY TECHNICZNE, KTÓRE MOGĄ OGRANICZYĆ DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ GRACZA LUB UNIEMOŻLIWIĆ NIEPRZERWANIE GRY. NIE UDZIELAMY GWARANCJI, ŻE STRONA BĘDZIE DOSTĘPNA W STAŁEJ ZASADZIE. NIE GWARANTUJEMY, ŻE JAKIEKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁY WYŚWIETLANE NA STRONIE SĄ PRAWDZIWE, WIARYGODNE LUB ODPOWIEDNIE.

Nie możemy zagwarantować dokładności i trafności informacji i treści publikowanych w Witrynie, a także poprawności recenzji Witryn internetowych osób trzecich. Użytkownicy muszą korzystać z treści według własnego uznania, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z informacji znalezionych w Witrynie lub Witrynach Osób Trzecich.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

NINIEJSZYM WYRAŻASZ ZGODĘ NA CAŁKOWITĄ OCHRONĘ STRONY INTERNETOWEJ, JEJ DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PARTNERÓW I USŁUGODAWCÓW W ODNIESIENIU DO WSZELKICH KOSZTÓW, WYDATKÓW, STRATY, SZKÓD, ROSZCZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TWOJEJ STRONY LUB LUB ZALEŻNOŚĆ OD DOWOLNEJ WITRYNY OSÓB TRZECICH, KTÓRA MOŻE BYĆ POŁĄCZONA Z NASZĄ WITRYNĄ. UŻYTKOWNIK PRZYZNAJE, ŻE STRONA INTERNETOWA BĘDZIE PODEJMOWAŁA OSTATECZNĄ DECYZJĘ, CZY NARUSZŁEŚ W TAKI SPOSÓB, ŻE TWÓJ UDZIAŁ W GRACH NA TEJ STRONIE MOŻE ZOSTAĆ TYMCZASOWY ZAWIESZONY LUB ZABLOKOWANY. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE ZOSTAJE ZMIENIONE, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI LUB POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB STRATY, KOSZTÓW, WYDATKÓW, ROSZCZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ.

ODSZKODOWANIE

W żadnym wypadku, w tym niedbalstwa, Baccarat.team ani żaden z członków strony trzeciej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, bezpośrednie, wynikowe lub niekonsekwentne szkody jakiegokolwiek rodzaju (w tym między innymi straty finansowe wynikające z utraty dochodów biznesowych , utratę danych biznesowych i wszelkie inne szkody materialne) wynikające z korzystania (lub niewłaściwego korzystania) z Usługi.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Jeśli Użytkownik chce złożyć skargę lub wysłać prośbę o wsparcie, może wypełnić formularz kontaktowy wsparcia (który jest dostępny w menu Pomoc w programie klienta TSG) lub napisać e-mail do działu wsparcia. Personel pomocniczy przekaże następnie skargę lub prośbę do odpowiedniego działu.

Jeśli nie jesteś zadowolony z decyzji podjętej w sprawie kontaktu z działem pomocy technicznej, nie możesz skontaktować się z zewnętrzną firmą zajmującą się rozwiązywaniem sporów.

NEGOCJATOR NIE MOŻE WZMACNIAĆ ROSZCZEŃ WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA. UŻYTKOWNIK WYRAŻAJĄC SWOJĄ ZGODĘ, WPROWADZAJĄC NINIEJSZE WARUNKI, OBOWIĄZUJECIE ZRZEKACIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY PRZEZ SĄDÓW PRZYSIĘGŁYCH LUB WSTĄPIENIA DO POZWU ZBIOROWEGO.

ZMIANY W STRONIE I MODYFIKACJE

Baccarat.team może od czasu do czasu modyfikować te warunki i dowolną ich część. Możemy zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie z własnej woli, publikując zmienioną wersję w odpowiedniej Witrynie lub uzyskując zgodę użytkownika na modyfikacje, które mogą być wymagane przez obowiązujące prawo. Powiadomimy Cię o wszystkich istotnych zmianach w tym zakresie za pośrednictwem Witryn lub innych środków komunikacji przed wejściem w życie takich zmian. Następnie musisz zaakceptować te zmiany, aby dalej korzystać z Usługi, a modyfikacje zaczną obowiązywać natychmiast po ich zaakceptowaniu. W związku z tym zalecamy regularne odwiedzanie Stron Internetowych i ponowne zapoznawanie się z aktualnie działającymi. Dalsze korzystanie z Serwisów potwierdza zgodę na wszelkie zmiany w Serwisie.

RÓŻNE

Jakiekolwiek zrzeczenie się przez Baccarat.team naruszenia jakiejkolwiek ich części (w tym brak żądania przez Baccarat.team ścisłego i dosłownego wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z tych postanowień) nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się roszczenia w odniesieniu do jakiegokolwiek późniejszego naruszenia takich części lub w odniesieniu do wszelkich innych naruszeń jakiejkolwiek innej ich części. Żadne z nich nie tworzy ani nie przyznaje żadnych praw ani korzyści na rzecz osób trzecich, które nie są ich stroną, innych niż te należące do Grupy Baccarat.team i Dostawców Zewnętrznych. Nic w nich nie tworzy ani nie jest uważane za tworzące jakąkolwiek umowę partnerską, agencyjną, powierniczą lub powierniczą lub joint venture między Tobą a nami. Stanowią one pojedynczą umowę i porozumienie między Tobą a nami w odniesieniu do Usługi oraz wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia między Tobą a nami. Użytkownik musi podać pełne i zgodne z prawdą informacje niezbędne do świadczenia Użytkownikowi Usługi zgodnie z polityką prywatności. W związku z powyższymi częściami, zrzekamy się wszelkich gwarancji i dlatego nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności wynikającej z powyższych punktów i innych kwestii, które mogą nie być przewidziane w tym dokumencie.

DALSZE PYTANIA?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail [email protected].

Najlepsze 3 kasyna
Na tej stronie