VILLKOR

GODKÄNNANDE

De vidare villkoren (”Villkor” eller ”Villkor”) fastställer det juridiskt obligatoriska arrangemanget mellan dig och oss när det gäller din användning av våra skapelser, tjänster och webbplatsen www.baccarat.team (”Webbplats” eller ” Tjänster ”). Därför är det nödvändigt för dig att vara uppmärksam på detaljer när du läser dessa villkor noggrant.

Vänligen läs villkoren (kan kallas nedan) innan du använder webbplatsen baccarat.team, med alla dess underdomäner, samt alla lokaliserade versioner av domäner och underdomäner på webbplatsen översatta till andra tillgängliga språk. Den faktiska användningen av webbplatsen bekräftar ditt godkännande med. Genom att komma åt och konsumera baccarat.teams tjänster måste användaren följa dessa och sekretesspolicyn och bekräfta att han eller hon förstår och kommer att agera i enlighet med dessa och sekretesspolicyn som reglerar baccarat.team. Om du inte håller med någon del av dessa, vänligen bläddra inte och använd vår webbplats.

DIN ÅLDER MÅSTE VARA ÖVER 18 ÅR OM DU VILL ANVÄNDA DENNA HEMSIDA.

OMFATTNING AV TJÄNSTER

Baccarat.team ger dig förståeligt material, analogikartor och kunskap om de många tjänster och skapelser du råkar visa intresse för (”Service”). Vi ger dig tillgång till lämpliga data och analogikartor och grafer som täcker utan begränsning användargenererat innehåll (enligt nedan), tredje parts webbplatser eller länkar (enligt nedan) samt allt upphovsrättsskyddat material, varumärken och annat material som skyddas av lag, som täcker men inte begränsas till texter, artiklar, recensioner, logotyper, knappar, fotografier, videor, grafik, musik och ljudinspelningar som ges antingen av USA, DU, andra besökare eller tredje parter, avslöjade på webbplatsen, dess underdomäner , liksom alla lokaliserade versioner av domänerna och kollektivt identifierade nedan som ”Innehåll”). Baccarat.team är den officiella ägaren och skaparen av webbplatsen, dess underdomäner och tjänster.

LÄS VARNING: INNEHÅLLET, WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA, OCH ALLA DELAR ELLER FUNKTIONER DÄR FÖRESKRIVS ”SOM DE ÄR”. ANSTÄLLDA, LEDNING, PARTNER, AKTIEÄGARE OCH WEBBPLATSENS AGENTER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGRA AVBRYT ELLER AVBRYT FÖR HJÄLPETS VERKSAMHET SOM HAR LEDT TILL FÖRVÄRV AV VERKSAMHETSINFORMATION, RESULTAT, ELLER ANDRA FINANSIERINGAR , HÄNDELSER, ÅTGÄRDER ELLER ANDRA HÄNDELSER FÖR ANVÄNDNING AV DENNA VILLKOR OCH DESS JURISDIKTION, INKLUSIVE SOM ETT RESULTAT AV NAVIGERING PÅ WEBBPLATSEN, DEN ANVÄNDNING, TILLGÅNG TILL NÅGON AV DESS FILES ELLER DELAR DÄRFÖR, I SÅ HÄR SOM RESULTAT GIVT AV DEM, ÄVEN OM WEBBPLATSENS LAG HAR INFORMERats OM SÅ POTENTIELLA SKADOR, INGEN FRÅGOR OM SÅ HÄNDELSER ELLER FEL FÖRHÅLLER ATT ANVÄNDAS PÅ INTELLEKTUELL ELLER ANDRA EGENSKAPER, OM DET VAR BEGRÄNSAT PÅ NÅGON NEGLIGENS, ÖVERTRÄDELSE AV KONTRAKTUELLA SKYLDIGHETER ELLER VAD DET FÖLJER FRÅN – FÖR LIKNANDE HÄNDELSER OCH SITUATIONER ELLER INTE. VI STÅR INTE, UTTRYCKLIGT ELLER IMPLICITT, STÖD, REKOMMENDERAR ELLER ANTAGER INTE ANSVAR FÖR NÅGOT RESULTAT, BESLUT OCH ÅTGÄRDER SOM SKA TILLSTÄLLA ELLER INTE GJORDA PÅ INNEHÅLLET PÅ RESULTATEN PÅ RESULTATET NÅGON TAP, SKADA ELLER SKADOR HÄNDES SOM RESULTAT ELLER MED Hänsyn till sådana åtgärder och innehåll.

ANVÄNDNING AV HEMSIDAN OCH TJÄNSTER

Webbplatsen, tjänsterna och innehållet presenteras för dig endast för din individuella och ideella användning; Baccarat.team har inga avsikter som går utöver ditt rättssystem. Du intygar, garanterar och godkänner härmed att din användning av tjänsterna som tillhandahålls av webbplatsen avser gällande lagar och regler i din jurisdiktion. Företaget ansvarar inte för olaglig användning av de tjänster som webbplatserna erbjuder. Alla kommentarer, inlägg och kommentarer som skickas till webbplatsen (kallad ”användargenererat innehåll”), allt detta är under ditt ansvar. Du är ansvarig för alla dina handlingar som bryter mot eller rimligen kan tolkas som en kränkning av dessa. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som skulle störa användningen av webbplatsen av andra användare eller personer. Vi förbehåller oss rätten att undersöka eventuella överträdelser eller påstådda brott mot dessa och att rapportera eventuella överträdelser eller påstådda brott mot dessa till brottsbekämpande myndigheter. Vi kan hindra dig från att använda webbplatsen om vi får kännedom om åtgärder som bryter mot eller rimligen tolkas som en kränkning av dessa. Vi kan också begränsa din användning av webbplatsen av någon annan anledning och behålla rätten att avsluta din användning av webbplatsen efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att vägra att acceptera, lägga upp, visa eller överföra innehåll som du har skickat till webbplatsen. Vi har inget ansvar för att lagra eller underhålla innehåll som skickas till eller publiceras på Baccarat.team (inklusive användargenererat innehåll) och kommer inte att hållas ansvariga för underlåtenhet att lagra eller underhålla sådant innehåll. Om tillämpligt bör du noggrant granska de tillämpliga användningsvillkoren och sekretesspolicyn för operatörerna för hasardspel / kasinooperatörer för att verifiera att du får använda deras tjänster och för att följa gällande krav och restriktioner (t.ex. invånare i vissa länder är förbjudna att använda sådana operatörstjänster).

Upphovsrättslig information och innehållspolicy

Bestämmelserna som specificeras i detta avsnitt av villkoren är avsedda att skydda webbplatsens och tredje parts intressen med rättigheter i förhållande till innehållet på webbplatsen. Dessutom är alla upphovsrättsinnehavare fria att utöva sina rättigheter som anges häri efter eget gottfinnande. Webbplatsen innehåller upphovsrättsskyddat material, varumärken och annat material som skyddas av lag. Baccarat.team innehar exklusiva rättigheter till webbplatsens teams immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till logotyper, varumärken och texter som publiceras på webbplatsen. Logotyper och varumärken för onlinekasinon, leverantörer av spelprogramvara och betaltjänstleverantörer omfattas av de immateriella rättigheterna för respektive onlinekasinoperatörer, spelleverantörer och betaltjänster. Vi publicerar dessa logotyper och varumärken på webbplatsen endast i syfte att referera till tjänsterna från deras respektive varumärkesägare i enlighet med nominell rättvis användning. Användare får inte ändra, publicera, överföra till tredje part, delta i försäljningen eller uppdraget, skapa derivatprodukter eller på annat sätt helt eller delvis använda webbplatsens exklusiva innehåll. Inget material som laddats ner från webbplatsen eller tillgängligt på webbplatsen får kopieras, distribueras, överföras till tredje part, publiceras eller på annat sätt användas för kommersiella ändamål utan skriftligt tillstånd från webbplatsens anställda, representanter eller andra juridiska ägare av ensamrätt, utom i andra fall enligt lagarna om upphovsrätt och närstående rättigheter. Om du tror att dina rättigheter har kränkts av någon publicerad kommentar, innehåll eller användargenererat innehåll på webbplatsen, vänligen kontakta oss på: [email protected], eller via vårt kontaktformulär på vår kontakta oss -sida, och vi kommer att undersöka saken omedelbart. Du bekräftar att webbplatsen endast är av informations- och redaktionella syften och kan innehålla innehåll som du anser eller finner stötande. Vi gör vårt bästa för att aktivt övervaka webbplatsen och allt innehåll som skickas eller visas på webbplatsen. Vi stöder inte eller stöder inget innehåll som skickas till webbplatsen (vare sig av dig, oss, tredjeparts innehållsleverantörer eller andra användare). Du intygar och garanterar att du har alla rättigheter, befogenheter och befogenheter som krävs för att skicka ditt innehåll till webbplatsen. Vi förbehåller oss dock rätten att granska eller ta bort allt användargenererat innehåll som du eller andra användare skickat till webbplatsen efter eget gottfinnande.

TRED JEPARTS LÄNKAR

Webbplatsen, tjänsten och innehållet kommer att innehålla länkar till andra externa webbplatser och tjänster som hanteras av tredje part (”tredje parts webbplatser”) samt åsikter och kommentarer till tredje parts webbplatser. Webbplatsen påverkar inte innehållet på sådana andra webbplatser och ansvarar inte för innehållet eller tjänsterna som tillhandahålls av externa webbplatser. Vi rekommenderar starkt att du noggrant läser alla användarvillkor för externa webbplatser innan du deltar i någon av deras tjänster. Dessa villkor gäller endast webbplatsen och dess tjänster. Vi kan tjäna provision genom affiliate -program som drivs av tredje parts webbplatser. Vårt medlemskap i ett partnerprogram som hanteras av tredje parts webbplatser är inte ett godkännande av sådana webbplatser från tredje part.

MINDRE

Endast vuxna spelare (minst 18 år) och spelare som har uppnått myndighetsåldern i bostadsortens jurisdiktion som ger dem rätt att delta i onlinespel får spela på webbplatsen.

Företaget förbehåller sig rätten att be spelaren om de dokument som krävs för att bevisa ålder och begränsa åtkomst till webbplatsen och tjänsten eller stänga av spelarens konto för de spelare som inte uppfyller detta krav.

Du är ensam ansvarig för att ta reda på och se till att du inte bryter mot lagar som gäller för dig genom att delta i spelen. Insättningar för riktiga pengar och spel med riktiga pengar styrs av lagarna i ditt land och du är ensam ansvarig för att följa lokala regler.

GARANTIFRISKRIVNING

VI FRÅNKLARAR ALDRIG ALLA GARANTIER FÖR NÅGOT SLAG OM BACCARAT.TEAM, OCH EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INVOLVERANDE, DÄR INTE BEGRÄNSADE TILL OSTATERADE GARANTIER OCH VILLKOR OCH GODKÄNNIGHETSVÄRDIGHET, GILTIGHETSVÄRDIGHET, GILTIGHETSVÄRDIGHET, GILTIGHETSVÄRDIGHET, GILTIGHET, GILTIGHET, GILTIGHET, VALIDITET OCH GILTIGHET. Genom att komma åt webbplatsen samtycker användarna till att de förstår och, utan några begränsningar, åtar sig alla ansvar och risker som kan uppstå när de använder webbplatsen. FÖRETAGET ÄR INTE ANSVARLIGT FÖR ANVÄNDNING AV HARDWARE ELLER PROGRAMVAROR, DEFEKTER, OSTABILT ELLER AVBRUTAD INTERNET -ANSLUTNING, ELLER ANDRA TEKNISKA FEL SOM KAN BEGRÄNNA SPELARNAS TILLGÅNG TILL HEMSIDAN ELLER GÖRA OTROLIGT PLAY. VI GÖR INGEN GARANTI FÖR ATT WEBBPLATSEN KOMMER TILLGÄNGLIG PÅ EN KONTINUERLIG GRUND. VI GÖR INGEN GARANTI FÖR ATT NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL SOM VISAS PÅ WEBBPLATSEN ÄR SANT, PÅLITLIGT ELLER TILLÄMPLIGT.

Vi kan inte garantera riktigheten och relevansen av informationen och innehållet som publiceras på webbplatsen, tillsammans med riktigheten av recensioner av tredje parts webbplatser. Användare måste använda innehållet efter eget gottfinnande, och vi ansvarar inte för eventuella skador som uppstår på grund av användningen av information som finns på webbplatsen eller tredje parts webbplatser.

ANSVARSBEGRÄNSNING

DU GODKÄNNER HÄR HELT SKADELÖS HEMSIDAN, DETTA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, PARTNERAR OCH TJÄNSTEFÖRETAGARE AVSEENDE KOSTNADER, UTGIFTER, FÖRSKRIFTER, SKADOR, KRAV OCH FÖRPLIKTELSER SOM KAN SKÄLLA INISION VÄRDEN INION KONSULT IAMN ELLER DITT beroende av någon av tredje parts webbplats som kan länkas till vår webbplats. DU GODKÄNNER ATT HEMSIDAN KOMMER ATT HA DET SLUTBESLUTET OM DU HAR KRÄNT PÅ SÅ ETT SÄTT ATT DITT DELTAGANDE I SPEL PÅ WEBBPLATSEN MÅLIGT MELLAN BLI ELLER BLOCKERAT. DENNA BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÅR INTE ÄNDRAS ÄN OM VI HAR FÅTT RÅDIGT ELLER GJORT MED VETNING OM MÖJLIGHETEN FÖR ENHETSKADOR ELLER FÖRSLAG, KOSTNADER, UTGIFTER, KRAV OCH SKYLDIGHETER.

SKADEERSÄTTNING

Under inga omständigheter, inklusive slarv, ska Baccarat.team eller någon av tredje partens medlemmar vara ansvariga för någon speciell, tillfällig, direkt, följdskadlig eller obetydlig skada av något slag (inklusive men inte begränsat till ekonomiska förluster till följd av förlust av företagsintäkter , förlust av affärsdata och annan väsentlig skada) som uppstår vid användning (eller missbruk) av Tjänsten.

TVISTLÖSNING

Om användaren vill göra ett klagomål eller skicka en supportförfrågan kan han/hon antingen fylla i kontaktformuläret för support (som finns tillgängligt i hjälpmenyn i TSG -klientprogrammet) eller skriva ett e -postmeddelande till supporttjänsten. Supportpersonalen vidarebefordrar sedan klagomålet eller begäran till lämplig avdelning.

Om du inte är nöjd med beslutet om din kontakt med supporttjänsten kan du inte kontakta ett tredjepartsföretag för tvistlösning.

FÖRHANDLAREN KAN INTE FÖRSTÄRKA MER ÄN EN PERSONSKRAV. DU GIVER DITT GODKÄNNANDE, Genom att gå in i dessa villkor, UTGIVER DU OCH OSS VARJE RÄTT TILL EN PROVNING AV JURY ELLER ATT PLACERA I EN KLASSÅTGÄRD.

ÄNDRINGAR AV WEBBPLATSEN OCH ÄNDRINGAR

Baccarat.team kan ändra villkoren för dessa och någon del av det då och då. Vi kan ändra dessa villkor, när som helst efter vår egen vilja, genom att lägga upp den ändrade versionen på den tillämpliga webbplatsen eller genom att inhämta ditt samtycke till ändringar som kan krävas enligt gällande lag. Vi kommer att meddela dig om alla väsentliga ändringar av detta via webbplatserna eller andra kommunikationsmedel innan sådana ändringar träder i kraft. Därefter måste du acceptera dessa ändringar för att kunna fortsätta använda tjänsten, och ändringarna träder i kraft för dig omedelbart efter att de har accepterats. Därför rekommenderar vi att du regelbundet besöker webbplatserna och läser om de som för närvarande är i drift. Det faktum att du fortsätter att använda webbplatserna bekräftar ditt samtycke med alla ändringar av.

DIVERSE

Varje avstående från Baccarat.team för överträdelse av någon del av dessa (inklusive Baccarat.teams underlåtenhet att kräva strikt och bokstavligt utförande eller efterlevnad av någon bestämmelse i dessa) kommer inte att tolkas som en ansvarsfrihet med avseende på senare brott mot sådana del eller med avseende på någon annan kränkning av någon annan del av dessa. Ingenting i dessa skapar eller ger några rättigheter eller fördelar till förmån för tredje part som inte är part i detta annat än Baccarat.team-gruppens och tredjepartsleverantörers. Ingenting i dessa skapar eller anses skapa partnerskap, byrå, förtroende eller förtroendearrangemang eller joint venture mellan dig och oss. Dessa utgör ett enda avtal och förståelse mellan dig och oss när det gäller tjänsten och eventuella tidigare avtal och förståelser mellan dig och oss. Användaren måste tillhandahålla fullständig och sanningsenlig information som är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla användaren tjänsten i enlighet med sekretesspolicyn. Efter ovanstående delar frånsäger vi oss alla garantier av något slag och hålls därför ofarliga från allt ansvar som härrör från ovanstående punkter och andra frågor som inte kan tänkas i detta dokument.

FLER FRÅGOR?

Om du har några frågor om dessa villkor, kontakta oss via detta e -postmeddelande [email protected].

Topp 3 kasinon
På den här sidan