Baccarat-korttelling – råd og metoder for å forbedre resultatene dine

Nesten alle gamblere som er interessert i spilleteknikker er klar over at skanning av blackjack-kort er et nyttig redskap å bruke i spillene. Uansett er det knapt noen som vet at du også kan gjøre skanning til et utrolig kraftig instrument i baccarat. Siden baccarat deles ut fra den samme skoen som i blackjack, endres sjansene for hver innsatstype etter hvert som kortene administreres. Å observere kortene gjør det mulig å sette en innsats i baccarat med en fordel over huset. Dette innlegget vil avklare hvordan denne metoden fungerer. Vi inviterer deg til å lese om et par forestillinger om kortspilltaktikker og foreslå forslag og veiledning for hver.

Forfatter: Austin Coleman

Publisert: 5 February 2024

 

Fortell oss mer om korttelling

Som tidligere sagt er kortskanning i blackjack ganske vanlig. Gamblere ser på dealing-skoen slik at de er klar over når fordelen ruller for å være til støtte for seg selv og vil da øke innsatsen. Langs disse linjene kan de spille flere hender som er fruktbare. Kort med høy aktelse, for eksempel billedkort, er mer nyttige for deltakeren, mens kort med lavere aktelse, som 5 og 6, er mer heldige for personen som deler ut kortstokken. I utgangspunktet er andelen kort med høyere aktelse til kort med lavere aktelse lik, men dette vil variere etter hvert som kortene administreres. For eksempel, hvis flere kort med lav aktelse handles tidlig i spillet, vil resten av kortene i skoen ha et mer økt engasjement av høye kontra lave kort. En kortteller vil nå begynne å gamble mer siden de har en større mulighet for å bli dominert av blackjack (som for det meste vil ha en forbedret utbetaling på 3:2).

 

Korttelling i Baccarat

Etter å ha laget sitt rammeverk i andre del av det tjuende århundre, skrev Dr. Ed Thorp, en kjent ekspert på dette området, boken om korttelling. Thorps originale kortskanningsramme, kjent som 10 Count System, var den første fritt realiserte tilnærmingen som kunne bevises matematisk. Den har også en veldig enkel arkitektur. Den forutsier ganske enkelt at spillere vil begynne med et psykologisk antall null og deretter legge til +4 for kort med lav aktelse og -9 for kort med høy aktelse. Jo større all-in innsats, jo mer må du risikere. Sett en mindre innsats hvis antallet er null eller negativ. Den grunnleggende begrensningen i Thorps rammeverk er at det kun er nyttig for enkeltstokkspill, som er vanskelige å oppdage. Ikke desto mindre motiverte rammeverket hans forskjellige matematikere og blackjack-spesialister til å fremme ytterligere rammer. Thorp fortsatte selv med å promotere et annet rammeverk, kalt Hi-Lo Count, og frem til i dag blir det sett på som det beste rammeverket for kortskanning en nybegynner kan forstå.

Grunnleggende om kortskanning i Baccarat

Det er uheldig at denne metoden ikke er helt åpenbar i baccarat for all del i blackjack. Spillere må trekke kort med lav aktelse når de forlater skoen i blackjack, mens kort med høy aktelse forblir i kortstokken. Likevel er det mindre åpenbart hvilke kort som er verdifulle for baccaratspillere. Typisk i baccarat er en tokortskombinasjon på 9. Det er ingen økt gevinst for denne hånden, noe som betyr at belønningen for å forutsi når et naturlig tall vil bli behandlet er sterkt redusert. Den nevnte Dr. Ed Thorp uttalte en gang: "Til tross for likhetene mellom baccarat og blackjack, er ikke gode omstendigheter, med fantastiske kortskanningsmetoder, nok til å gjøre spillet bra." Han fortsatte med å si at "... intet rimelig poengsystem er akseptabelt for å spille i Nevada, selv om datamaskinen spiller et feilfritt spill."

Andre speilet Thorpes tanker. I sin bok The Theory of Blackjack understreket Peter Griffin at selv de beste baccarat-diskene i Atlantic City (hvor blandingspunktet er mer tolerant enn i Las Vegas) kan tjene $0,85 i timen og bør bringe inn $5000 på enkelte hender med antagelser. Derfor, til tross for at baccarat spilles fra skoen og verdiene på kortene overvåkes, er kortskanning i baccarat betydelig mindre nyttig enn kortskanning i blackjack. Uansett dekker Thorpe og Griffin prosedyrene for å skanne kort i baccarat, og det er laget ulike strukturer, så vi skal se på noen av dem.

Hvordan skanne kort i Baccarat

Hensikten med baccarat-kortet er å finne ut hvem som har størst sannsynlighet for å vinne - Bankeren eller Spilleren. Det er ingen tungtveiende grunner til å stille for uavgjort. Før du fortsetter med skannemetoden, bør du se på tabellen med en ny 6- eller 8-dekks sko, siden ved å starte en ny med en sko, skanner du kort hele veien og samler inn mer data. Skanning av Baccarat-kort er veldig grunnleggende, og det er ikke noe overbevisende behov for å vurdere noen kort. Du bør ganske enkelt spille ut noen virkelig betydelige tall sjonglering. På det tidspunktet du starter skoen starter du med totalt 0. Hver gang du ser en spesialist, to eller tre overvåker fra skoen, legger du til en til tellingen. I anledning det tilbys en firer, bør du legge til to. Disse kortene viser en større mulighet for å flytte til spillerinnsatsen. Kortene femmere, syvere og åttere forfaller sjansen for at spilleren vinner, så du må fjerne ett hver gang en av dem dukker opp. Du bør på samme måte trekke fra to og forventer at en sekser forfaller. De ekstra kortene (9, 10, J, Q og K) endrer ikke antallet, så de er verdt null.

Utdelt kort Handling
A, 2, 3 Legge til +1
4 Legge til +2
5, 7, 8 Trekke fra -1
6 Trekke fra -2
10, J, Q, K Nøytral

Skanningsramme for kort

Rammeverket er basert på den enkle tanken om at du er nødt til å begynne å satse på spillerposisjonen etter hvert som det totale antallet øker, og du vil være bundet til å satse på Banker-posisjonen når totalsummen minker. Mens du bruker rammeverket ovenfor, vil du ha en løpende inkludering i tankene dine; uansett må du virkelig skille totalen med antall kortstokker som er igjen i skoen for å vite den ekte totalen. For eksempel, hvis du har en løpende sjanse på 30, og det er seks kortstokker igjen, så er det på det tidspunktet en ekte total på 5, noe som ikke er ekstremt høyt. Uansett, forutsatt at totalsummen er 30, og det bare er tre kortstokker igjen, så er den ekte totalen på 10 høy på det tidspunktet. Hvis den ekte totalsummen er 16 eller høyere, vil du endre til spillerinnsatsen.

Thorps Baccarat Card Scanning Framework

Dr. Ed Thorp fostret sitt eget skannerammeverk for baccaratkort som er noe mer kronglete enn det som er avbildet tidligere. Han gjorde i tillegg oppmerksom på at det tar mange runder før skanneteknikken hans for baccaratkort blir overbevisende. Prosedyren krever ulike beregninger avhengig av om du trenger å satse på banker eller en spiller. Hvis du ønsker å sette ned spillerinnsatsen, vil du virkelig ta bort 1 når 2 og 3 er administrert, trekke fra 2 når 4 og 5 er administrert, i tillegg til 1 når 6 og 9 er administrert, og i tillegg til 2 når 7 og 8 er administrert. Hvis det ikke er sjanse for at tiere, billedkort eller ess blir gitt, sitter du stille. For å sette ned Banker-innsatsen, så, på det tidspunktet, gjør du det omvendte. Du vil virkelig legge til 1 når 2, 3 og 4 er administrert, legg til 2 når 5 er administrert, trekke fra 1 når 6, 8 og 9 er administrert, og ta bort 2 når 7 er administrert. Faktisk, når tiere, billedkort eller ess administreres, så sitter du stille på det tidspunktet.

Effekten av å fjerne et kort

Et verdifullt sted å begynne mens du bygger kortskanningspraksis er å vurdere virkningen av å kaste et spesifikt kort fra spillet. På grunn av baccarat innebærer dette å analysere innvirkningen på husets fordel for hver kortaktelse som elimineres. Et negativt tall viser at evakuering er ødeleggende for spilleren, mens en positiv verdi viser at det er lønnsomt. Siden kvalitetene stort sett er ingenting, vil en økning av dem med ti millioner gjøre dem enklere å jobbe med, som vist nedenfor:

Kort fjernet Bankier Spiller Slips
0 188 -178 5129
1 440 -448 1293
2 522 -543 -2392
3 649 -672 -2141
4 1157 -1195 -2924
5 -827 841 -2644
6 -1132 1128 -11595
7 -827 817 -10914
8 -502 533 6543
9 -231 249 4260

Disse kan deretter brukes som en del av en kortskanningsmetode. Start med tre 0-totaler og legg deretter til poengverdiene på det kortet mot hver av totalene. Hvis sjansen for at det underliggende kortet som administreres er en 6-er, for eksempel, er totalen for banker - 1130, spillerens totalsum er 1126 og uavgjort - 11 595. For å avgjøre om et spill er produktivt, del totalen med antall kort som blir værende for å få de ekte summene. En innsats har null husfordel når bankens totalsum er 103791, spillerens totalsum er 120508, og uavgjort totalt er 1405963. Det er interessant at disse summene vil skje, men en fordel vil oppnås når de gjør det.

John Mays kortskanningsramme for uavgjort innsats

John May er en svært bemerkelsesverdig og ansett baccarat-skaper. Han aksepterer at den viktigste typen baccarat-kortskanning som er fordelaktig er den som er forpliktet til Tie-spillet. Uavgjort i baccarat er ekstremt uvanlig, og for det formål tilbyr de mye større utbetalinger enn spiller- eller bankinnsatsen. May tar opp at i tilfelle det ikke er noen odde kort i skoen, er det bare fem potensielle håndsummer, 0, 2, 4, 6 og 8. Dette innebærer at sjansene for uavgjort multipliseres, og du får en fordel på 62 % alt tatt i betraktning. Hans rammeverk for å observere disse omstendighetene er eksepsjonelt enkelt. Bare start på totalt ingenting og legg til ett for hvert odde kort som administreres. På det tidspunktet når totalsummen kommer til 160, betyr det at normal spredning av kort gir en enorm fordel på 62 %, og tiden er inne for å begynne å sette ned uavgjort innsats.

💰 Konklusjon

Det bør være klart på dette tidspunktet at skanning av baccarat-kort ikke tilbyr lignende fordeler som skanning av blackjack-kort. Uansett, når det gjøres feilfritt, vil det ikke gi eksepsjonelt enorme fordeler. I alle fall er det en litt enkel ting å gjøre, og det nyter godt av fordelene. Dessuten er det eksplisitte omstendigheter, for eksempel Dragon 7-sideinnsatsen, når den er ekstremt verdifull og kan hjelpe med å få flere belønninger. Alt i alt er det ingen tvingende grunn til fanatisk å kortlegge totalt, men det kan absolutt ikke forårsake noen skade.

1800 NOK
T&C gjelder
2 500 NOK
T&C gjelder
800 NOK
T&C gjelder
1 800 NOK
T&C gjelder
$200
T&C gjelder
Topp 3 kasinoer